რა არის საჭირო, რომ ტყუპი ჩაისახოს? - მეცნიერების აღმოჩენა

ბევრი ქალისთვის ნამდვილი საჩუქარი იქნება იმის გაგება, რომ ტყუპის ჩასახვის დაგეგმვა უკვე რეალურია. ამისათვის კი საჭიროა მხოლოდ კვების რაციონის შეცვლა.

ტყუპების ფენომენი
ლონგ-აილენდის ებრაულმა სამედიცინო ცენტრმა ტყუპების დედების კვებითი რაციონი შეისწავლეს. აღმოჩნდა, რომ უდიდესი როლი ტყუპის ჩასახვაში დედის კვებას ეკისრება. თავიანთი გამოკვლევის შედეგები მათ გამოაქვეყნეს სამეცნიერო ჟურნალში “The Journal of Reproductive Medicine”.
10 წლის მანძილზე აშშ-ში ტყუპების შობადობა 75%- ით გაიზარდა. თავიდან მეცნიერებმა ივარაუდეს, რომ ეს მაჩვენებელი განპირობებული იყო ქალების უმრავლესობის გაზრდილი მიმართვიანობით რეპროდუქციული მედიცინისთვის.  განაგრძეთ  კითხვა