"ზუგდიდელები ხო უნდა დახოცო "

ზუგდიდელები ხო უნდა დახოცო
ორი ხანში შესული ზუგდიდელი ქალის დიალოგი :
რომ ყიდულობს ეს ბიძინა ბოტანიკურ ბაღებს , ამოისყიდოს აფხაზეთი, ამოისყიდოს ოსეთი , ფულის მეტი რა აქ .
მეორე : აბა, აბა ასეთ სამარცხვინო პრეზიდენტი(ბიძინა პრეზიდენტი გონია ) ჯერ არ ყოლია ქვეყანას, დაათრევს ხეებს აქეთ-იქით .
(გადავბჟირდი )


mediamall.ge