დემოდეკოზი სახეზე: მიზეზები, სიმპტომები და მკურნალობა