რას ნიშნავს კვადრატი ქიმიური პროდუქციის შეფუთვაზე?