უძველესი, სამედიცინო დანიშნულების ნივთები (13 ფოტო)