გადააკოპირეთ ეს კოდი, ჩაწერეთ Google-ში და ნახეთ რა მოხდება!

გადააკოპირეთ  ეს  კოდი  და  ჩასვით  გუგლის  საძიებო  სისტემაში...  აი  რა  მოხდება!      


5 + (-sqrt(1-x^2-(y-abs(x))^2))*cos(30*((1-x^2-(y-abs(x))^2))), x is from -1 to 1, y is from -1 to 1.5, z is from 1 to 6