რატომ არ დაალევინეს მოხუც ქალბატონს კაფეში წყალი?!