5 ფრაზა, რომლებიც გარანტირებულად აგაზნებს ნებისმიერ მამაკაცს

1. მისი ფიზიკური ღირსებების შექება

თანაც არ არის აუცილებელი შეაქოთ თვით მამაკაცური „ეგო“. მისი პრესი, მისი კუნთები, მისი ხელები - ყველაფერი ეს სასიამოვნო იქნება მამაკაცის ყურისთვის.

2. სიახლოვის მოგონება ან მოლოდინი

აქ საკმარისია ფრაზები მსგავასად „გახსოვს, საყვარელო, როგორ ვაკეთებდით ამას პლიაჟზე...“ ან „მე წარმოვიდგინე თავი შენს ძლიერ და ნაზ მკლავებში და უბრალოდ ვდნები ამისგან...“

3. ფანტაზიები

განაგრძეთ  კითხვა