მკვლელი-ნივთები, ანუ "სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს" (11 ფოტო)