"კიდევ ხომ არ გაქვთ რამე, რასაც თქვენი ცოლი არ ხმარობს?"