9 რჩევა მათ, ვინც 30-ს გადასცილდა, მათგან, ვინც 40-ს გადაცილებულია: