ერთ-ერთი საუკეთესო გამოცანა-ამოცანა, სად დაიკარგა 1 ლარი?!