რომელ რიცხვში ნანახი სიზმარი, როგორ ახდება- ჩამონათვალი