შუასაუკუნეების სასიკვდილო იარაღები (17 ფოტო)

შუასაუკუეების  იარაღი  თანამედროვე  ადამიანს  შეიძლება  მოეჩვენოს  ძალიან  უბრალოდ  და  დაბალტექნოლოგიურ  საგნად,  მაგრამ  ამ  იარაღებით  ადრე  ადამიანებს  კლავდნენ  და  ომში  იყენებდნენ,  როგორც  სასიკვდილო  იარაღს.

დილის  ვარსკვლავი.

imgეს ფარი  ეკუთვნის  ჰენრი VIII   დაცვას.

img

სახომალდო  დაშნა

img

ხანჯალი  ორი  დამატებითი  წვერით

img

ფრონდიბოლი – იარაღი  ალყაში  მოქცეულთათვის ბერკეტის  სახით.

img

ალესილხმლიანი  თვლები

imgჰუნგა -მუნდა

img
კალტროპი

img

კულევრინა - ცეცხლსასროლი  იარაღი

img

ბერძნული  ცეცხლი.

imgადუღებული  ზეთი

img


ჰელბიორნი - ეს  იყო  გემი,  რომელიც  ფეთქდებოდა  მოწინააღმდეგის  გემის  მიახლოებისას.

img


მენკეტჩერი.

img

არქიმედეს  რკინის  ხელი.

img
მკვდარი  სხეულები - ლამაზ  ადგილებში (წყლებში)  ყრიდნენ  სხვადასხვა  საშიში  დაავადებით  გარდაცვლილ  სხეულებს,  იმისათვის,  რომ  მტრის  შემოსვლისას  მტერი  დაავადებულიყო...

img
ფარი-ფანარი,  ამ  ფარს  მრავალი  ფუნცია  ჰქონდა.

img