ამის შემდეგ თქვენს წარუმატებლობაზე ნუღარ იწუწუნებთ!