ეს მდიდრული სახლი თბილისში მდებარეობს და 2 მილიონი ღირს (7 ფოტო)