10 ფრაზა, რომელიც ბავშვობაში აუცილებლად მოგისმენიათ დედისგან