25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


გასაგიჟებელი პროექტი "Improbabilità" იტალიელი მხატვრის ჯუზეპე კოლარუსოსგან (Giuseppe Colarusso), რომელიც ქმნის სურათების უცნაურ სერიას აბსოლუტურად განსხვავებულს რეალობისგან.25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)

25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)


25 გიჟური დიზაინი ჯუზეპე კოლარუსოსგან (25 ფოტო)