პირველი ოფიციალური ბავშვი-პატარძალი ნორვეგიაში (5 ფოტო)