40 აკვიატებული აზრი, რომელიც ჩაძინებაში გვიშლის ხელს