მან დასვა 6 წერტილი წყალზე. რაც შემდეგ მოხდა გაგაგიჟებთ!