რუსეთში დაიბადა მოლაპარაკე ბავშვი, ექიმები შოკში არიანბავშვის მშბლები შოკში არიან მისი შესაძლებლობებისგან.
ბავშვმა დაბადებიდან მეორე დღეს წარმოთქვა სიტყვა - მამა.
- მე შოკშ ვიყავი. ახალ დაბადებულმა ბავშვმა დაიწყო ლაპარაკი, მე ჩემი ყურით მოვისმინე! - გვიყვება ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ფსიქოლოგი. ასეთი რამ მსოფლიოშ არ მომხდარა.

"დაბადება - ეს მხოლოდ სხვა მდგომარეობაშ გადასვლაა. ის იმას ნიშნავს, რომ ბავშვი მომწოფდა, რომ მშობლების დაცვის ქვეშ გადავიდეს."
ტრეხლებოვი