რა ხდება ადამიანის ტვინში, როცა "იმ ერთადერთს" ხვდება