დედამიწაზე დეკემბერში ექვსდღიანი სიბნელე ჩამოწვება