ის, რასაც ყველა გოგო აკეთებს, მაგრამ არასოდეს აღიარებს