როგორ გავშიფროთ ადამიანი სიცილის მიხედვით?1.ხმამაღალი, ჯანმრთელი სიცილი - ეს არის ნიშანი კარგი ჯანმრთელიბის, ასევე ნატურის ჩაკეტილობის.
2.უხეში სიცილი - ეგოისტური-ცხოველური ნატურისთვის დამახასიათებელი.
3.ჩუმი, რბილი სიცილი - დაბალი ნებისყოფის მაჩვენებელი, რბილი ნატურა, ასევე ნერვიული.
4.სიცილი რომელიც სულიდან მოდის გამოხატავს მხიარულ ბუნებას და კეთილ ბუნებას.
5.თუ სიცილი მთავრდება ჩასუნთქვით - ნებისყოფის გამოხატულება, ასევე მიდრეკილება ისტერიისკენ.
6.წიკვინა სიცილი - ბოროტი ბუნება, ჩუმჩუმელობა, ფარულობა.
7.ძალიან მოკლე სიცილი - ჭკუის/სიჭკვიანის ნიშანია ასევე ჩაკეტილობისა და დიდი ნებისყოფის.
8.უხმო სიცილი - მხეცურობა, გათვლის უნარი, ფრთხილობა და ფარულობა.
9.ადამიანის ნამდვილი ღიმილი გრძელდება დაახლოებით 5-10 წამი, რაც გამოიხატება მისი სახის კუნთების დაჭიმვით.