ყველაზე უაზრო სიკვდილის შემთხვევები, ანუ "რაც მოგივა დავითაო"...