11 მსახიობი, ვისთან მუშაობაც ყველას ეზიზღება! (11 ფოტო)