ეს 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის ერთი-ერთი მიზეზია