ქალის ხასიათის ამოცნობა მისი ნიკაპის ფორმის მიხედვით