ამ ამოცანას უმკლავდება ადამიანების მხოლოდ 5% მსოფლიოში