როგორია თქვენი წონა სიმაღლესთან შეფარდებით? (+სქემა)

სქემაზე, რომელსაც აქ გთავაზობთ, ვერტიკალურად აღნიშნულია სიმაღლე სანტიმეტრებში, ხოლო ჰორიზონტალურად - წონის აღმნიშვნელი ციფრები.
სქემაში სხვადასხვაფრად აღნიშნული უჯრებით განსაზღვრავთ, ნაკლებია თქვენი წონა, ნორმალური, ზედმეტი თუ გადაჭარბებული. ცხრილში სალათისფრად აღნიშნულია ნორმალურზე ნაკლები, მწვანედ - ნორმალური, სტაფილოსფრად - ნორმაზე მეტი, ხოლო წითლად - გადაჭარბებული წონა. თქვენ რომელ ფერში მოხვდით?