"აჰა, მამა ეს 50 ლარი შენ და ეს ერთი საათი მე დამითმე"- ფილმი "კვირა"