დასაფიქრებელი ამოცანა, შეძლებ პასუხის გაცემას?!

ამოცანა!
პირობა  შემდეგია:
გვაქვს  ორი  კოლბა,  ერთში  ძაფზე  მიბმულია  პინ-პონგის  ბურთი  ქვემოდან,  მეორეში  კი  რკინის  ბურთია  ჩაშვებული  იზივე  სიგრძის  ძაფით. (ბურთებიც  ერთიდაიგივე  ზომისაა).
ახლა  კი  კითხვა – რომელ  მხარეს  გადაიხრება  სასწორი?