გამოიცანით, რა არის სურათზე? (2 ფოტო)

ეს,  სურათზე  მეტეორის  გაპრიალებული  ნაწილია,  გაპრიალებამდე  კი  ასე  გამოიყურებოდა: