რა ქმნის კაცს კაცად?! (4 ფოტო)

რა  არის  კაცობა  სინამდვილეში? თანამედროვე  შეხედულებით  კაცობა  აშკარად  განსხვავდება  წინანდელისგან.
ორმა  პეტერბურგელმა  გადაწყვიტა  გაეკეთებინა  რამდენიმე  ფოტოსურათი  კეატიული  წარწერებით  იმის  შესახებ  რომ  კაცობა  მხოლოდ  გარეგნულად  არ  უნდა  ეტყობოდეს  ადამიანს!