არავინ არ იცოდა რა იყო შიგნით, რატომ ისმოდა იდუმალი ხმები...