თავიდან ვიფიქრე : "რას აკეთებს?!", მაგრამ შემდეგ… ეს გენიალურია!