ეს ხალხი 1000$ იხდის ამის ნახვაში. როგორ აკეთებს ამას? (

­