ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებიც 2019 წელს ნამდვილ სიყვარულს იპოვიან

გა­რე­უ­ლი ღო­რის წელი ზო­დი­ა­ქოს ზო­გი­ერთ ნი­შანს სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის თვალ­საზ­რი­სით, ამა­ღელ­ვე­ბელ წე­ლი­წადს ჰპირ­დე­ბა. ზო­დი­ა­ქოს რო­მელ ნიშ­ნებს ექ­ნე­ბათ მეტი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, სა­სურ­ველ პარტნი­ორს 2019 წელს შეხ­ვდნენ?

კურო

კუ­როს 2019-ში შან­სი ეძ­ლე­ვა თა­ვის ნამ­დვილ მე­ო­რე ნა­ხე­ვარს შეხ­ვდეს, თუმ­ცა ამის­თვის მას სა­კუ­თარ შე­ხე­დუ­ლე­ბებ­თან მუ­შა­ო­ბა მო­უ­წევს. თუ უკვე დიდი ხა­ნია მარ­ტო ხართ, კარ­გად უნდა და­ფიქ­რდეთ, რა შე­იძ­ლე­ბა იყოს ამის მი­ზე­ზი. ყვე­ლა­ფე­რი თქვენს ხელ­შია! და­ამ­ყა­რეთ წეს­რი­გი სა­კუ­თარ თავ­სა და ფიქ­რებ­ში. მხო­ლოდ მა­შინ შეძ­ლებთ იმის მი­ღე­ბას, რაც გწა­დი­ათ, რო­დე­საც ამის­თვის თა­ვად იქ­ნე­ბით მზად.

ტყუ­პე­ბი

ტყუ­პე­ბი ის ნი­შა­ნია, რომ­ლის­თვი­საც მარ­ტო­ო­ბა დიდ­ხანს არას­დროს გრძელ­დე­ბა. შე­გიძ­ლით 2019 წელს თავს იღ­ბლი­ა­ნი უწო­დოთ. დიდი ალ­ბა­თო­ბით სიყ­ვა­რუ­ლი მათ 2019 წლის და­სა­წყის­ში­ვე ეწ­ვე­ვა. ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ - ეს თქვე­ნი წე­ლია. იან­ვრის და­სა­წყის­ში ვე­ნე­რა, მზე და იუ­პი­ტე­რი ისეთ იშ­ვი­ათ გან­ლა­გე­ბას ქმნის, რომ ეს სიყ­ვა­რუ­ლის პოვ­ნის შანსს ტყუ­პე­ბის­თვის მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად ზრდის. მათ მე­წყვი­ლე­ე­ბის ძებ­ნაც არ დას­ჭირ­დე­ბათ, ისი­ნი მათ თა­ვად იპო­ვი­ან.

ქალ­წუ­ლი

მთვა­რის, მზი­სა და ვე­ნე­რას გან­ლა­გე­ბის მი­ხედ­ვით, ქალ­წუ­ლე­ბი სიყ­ვა­რულს წლის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში უნდა ელო­დონ. ას­ტრო­ლო­გე­ბი ყუ­რა­დღე­ბით ყოფ­ნას გირ­ჩე­ვენ, რად­გან 2019 წლის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში ბოლო 6 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ყვე­ლა­ზე დიდი შან­სი გექ­ნე­ბათ თქვენს რჩე­ულს შეხ­ვდეთ.

მო­რი­ე­ლი

მო­რი­ე­ლის­თვის 2019 წელი მღელ­ვა­რედ ჩა­ივ­ლის. მო­მა­ვალ წელს ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნებს რამ­დე­ნი­მე ლა­მა­ზი რო­მა­ნის მოს­წრე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბაც კი ექ­ნე­ბათ. სწო­რედ ახლა შე­იძ­ლე­ბა შეხ­ვდნენ პარტნი­ორს, რო­მელ­საც წლე­ბი ელოდ­ნენ.  განაგრძეთ  კითხვა