გოგონა, რომელიც "მის საქართველო 2018"-ის ყველაზე პატარა მონაწილეა

 

"მის სა­ქარ­თვე­ლო 2018"-ის სი­ლა­მა­ზის კონ­კურ­სის ფი­ნა­ლურ კას­ტინგზე ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებ­მა ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი შე­არ­ჩი­ეს, რომ­ლე­ბიც წელს გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლის ტი­ტუ­ლის მო­სა­პო­ვებ­ლად იბ­რძო­ლე­ბენ.
ქვეყ­ნის ყვე­ლა­ზე ლა­მა­ზი გო­გო­ნას ტი­ტუ­ლის მო­სა­პო­ვებ­ლად, 20 ლა­მაზ­მა­ნი გა­უ­წევს ერ­თმა­ნეთს კონ­კუ­რენ­ცი­ას. მათი ასა­კი 17-დან 25 წლამ­დეა. კონ­კურ­სან­ტე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა თბი­ლი­სი­და­ნაა, ასე­ვე არი­ან კონ­კურ­სან­ტე­ბი ქუ­თა­ი­სი­დან, ფო­თი­დან, ზუგ­დი­დი­დან, წყალ­ტუ­ბო­დან, ოკ­რი­ბი­დან.

ყველაზე პატარა მათ შორის 17 წლის სალომე მხეცაძეა.  იხილეთ  ფოტოსურათები