მეგრელი ავტობუსში

ქალაქში ჩამოსული მეგრელი გადაჭედილ ავტობუსში ავა.

დიდი დუბლიონკა აცვია და ხალხი შეაწუხა.

-გაგეხადათ ეს დუბლინკა და მეტი ადგილი იქნებოდა, მიმართა შეწუხებულმა ქალმა.

-ქალ’ბატონო, შარვალ’იც ხომ არ გამეხადა? ხელ’ის მოსაკიდიც გექნებოდა …