სვანი თავს იხრჩობს

კაცი შედის ოთახში და ხედავს სვანი ჭაღზე კიდია ფეხებით. ეკითხება:

 

-რას აკეთებ?

-თავს ვიხრჩობ, უპასუხა

-ფეხებით ხარ ჩამოკიდებული და თავს როგორღა იხრჩობ?? ყელით უნდა ჩამოეკიდო, ყელით

-ვიცი, მაგრამ ყელით რომ ვეკიდები, ვეღარ ვსუნთქავ …