"მხოლოდ ქართულიდან" კიდევ ერთი მონაწილე გავარდა

მაყურებლის  გადაწყვეტილებით  "მხოლოდ  ქართულიდან"  კიდევ  ერთი  მონაწილე  ამრიშკა  კერესელიძე  გამოაკლდა