აი რატომ კრძალავენ მიცვალებულებს ზუსტად 2 მეტრის სიღრმეზე

ინგლისურად ა რის  ერთი  ფრაზა  "6  ფუტის  სიღრმეზე", ანუ  2  მეტრის  სიღრმეზე,  რაც  დამარხვას  ნიშნავს.

ეს  ტრადიცია  1655  წლიდან  იღებს  სათავეს,  როდესაც  ინგლისი  ერთმა  შავმა  ინფექციამ  მოიცვა,  ზუსტად  ამ  დროს  ლონდონის  მერმა  გამოსცა  კანონი,  რომ  ვინც  გარდაიცვლებოდა  2  მეტრის  სიღრმეზე  უნდა დაეკრძალათ.

ბევრი ა დამიანი  თვლიდა,  რომ  ეს  სწორი  საქციელი  იყო,  რადგან  2  მეტრის  სიღრმიდან  ინფექცია  აღარ  გავრცელდებოდა.

ასე  მაგალითად,  აშშ-ში  საფლავის  სიღრმე  შტატების  მიხედვით  იცვლება,  ზოგიერთ  შტატში  საფლავის  სიღრმე  4  მეტრამდეც  კი  აღწევს.

2  მეტრის  სიმაღლე  საფლავისთვის  ითვლება  მსოფლიოში  ყველაზე  გავრცელებულ  სტანდარტად  და   თითქმის  ყველა  ქვეყანაში  საფლავის  სიღრმე  2  მეტრია.