9 რამ, რითაც ქალი კაცის ყურადღებას იქცევს (9 ფოტო)


1. თმებზე ხელის გადასმა


2. ტუჩების ლოკვა


3. ქილიკი


4. მასთან შეხება, ახლოს მოძრაობა


5.ის აქტიურად ცვლის ინფორმაციას თქვენთან


6. ძალიან აქტიურობს საუბარში


7. გულახდილი პოზა


8. შენი ჟესტების იმიტაციით


9. გადააქვს თქვენი ყურადღება თავის ტუჩებზე