ქობულია ხარ თუ ქობულა ხარ... შე სი** შენა, ვკითხო აი ამ ხალხს