ქართველი ემიგრანტი, რომელმაც ამერიკას აჩუქა შობა

"ამე­რი­კა­ში ცნო­ბი­ლი ქარ­თვე­ლი მწერ­ლის - გი­ორ­გი ჯორჯ პა­პაშ­ვი­ლის სა­მე­ზობ­ლომ სა­ჩუქ­რად ჯორჯ კო­ბის ორი­გი­ნა­ლი სა­თა­მა­შო­ე­ბი გა­მო­მიგ­ზავ­ნა, რო­მე­ლიც დღეს მი­ვი­ღეთ. ამ სა­თა­მა­შო­ე­ბით გი­ორ­გი და მისი მე­უღ­ლე - ჰე­ლე­ნი სა­ა­ხალ­წლოდ ნაძ­ვის ხეს რთავ­დნენ. ჩვე­ნი ოჯა­ხის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით ეს სა­თა­მა­შო­ე­ბიც - გუ­რამ შა­რა­ძის სა­ხე­ლო­ბის ქარ­თუ­ლი ემიგ­რა­ცი­ის მუ­ზე­უმს გა­და­ე­ცე­მა სა­ჩუქ­რად", - ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში - რუ­სუ­დან წე­რე­თე­ლი აქ­ვეყ­ნებს. ვი­ნა­ი­დან მსოფ­ლი­ო­ში სა­ა­ხალ­წო ნაძ­ვის ხის სა­თა­მა­შო­ე­ბის გა­მომ­გო­ნე­ბე­ლი ქარ­თვე­ლი - ჯორჯ კო­ბია (გრი­გოლ კო­ბა­ხი­ძე), ეს ფაქ­ტი გან­სა­კუთ­რე­ბულ ემო­ცი­ებს იწ­ვევს... გვე­სა­უბ­რე­ბა ემიგ­რა­ცი­ის მუ­ზე­უ­მის დი­რექ­ტო­რი - რუ­სუ­დან კო­ბა­ხი­ძე.

- ჯორჯ კო­ბის მიერ შექ­მნილ სა­ა­ხალ­წლო ნაძ­ვის ხის სა­თა­მა­შო­ებს ამ დღე­ებ­ში გად­მოგ­ვცე­მენ და ძა­ლი­ან ამა­ღელ­ვე­ბე­ლია ჩვენ­თვის! რუ­სუ­დან წე­რე­თელ­მა ად­რეც გა­დას­ცა მუ­ზე­უმს უნი­კა­ლუ­რი სა­ჩუ­ქა­რი. იგი მუდ­მი­ვად ზრუ­ნავს ჩვენ­ზე და ამ­ჯე­რა­დაც სა­ოც­რად აღგ­ვაფრ­თო­ვა­ნა. და­ახ­ლო­ე­ბით ხუთი წლის წინ რუ­სუ­დან წე­რე­თელ­მა გვა­ჩუ­ქა რო­გორც ჯორჯ კო­ბის სა­ა­ხალ­წლო სა­თა­მა­შო­ე­ბი, ასე­ვე ჯორჯ პა­პაშ­ვი­ლის წიგ­ნე­ბი, ქვა, რომ­ლი­თაც ჯორჯ პა­პაშ­ვი­ლი ქან­და­კე­ბებს აკე­თებ­და, ჯორჯ კო­ბაშ­ვი­ლის პორ­ტრე­ტი ჩვენს მუ­ზე­უმ­შია და­ცუ­ლი.

- ჯორჯ კო­ბის სა­ა­ხალ­წლო ნაძ­ვის ხის სა­თა­მა­შო­ებ­ზე რომ გვი­ამ­ბოთ...

- ჯორჯ კობი ამე­რი­კა­ში მი­ნის მრეწ­ვე­ლი იყო, მი­ლი­ო­ნე­რი, რო­მელ­საც ძა­ლი­ან დიდი მრეწ­ვე­ლო­ბა ჰქონ­და! ნაძ­ვის ხის სა­თა­მა­შო­ე­ბის გა­მოშ­ვე­ბა მან 1940-იან წლებ­ში და­ი­წყო! მა­ნამ­დე ის ამ­ზა­დებ­და სა­მე­დი­ცი­ნო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ამ­პუ­ლებს, კოლ­ბებს ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბის­თვის. მან­ვე და­ამ­ზა­და ალექ­სან­დრე ქარ­თვე­ლის მიერ შექ­მნი­ლი თვითმფრი­ნა­ვის ზემ­ტკი­ცე მი­ნის კა­ბი­ნა, გი­ორ­გი მა­ჩა­ბე­ლის მიერ შექ­მნი­ლი პირ­ვე­ლი ამე­რი­კუ­ლი სუ­ნა­მოს ფლა­კო­ნე­ბი. ოთხი ქარ­თვე­ლი ამე­რი­კა­ში ყვე­ლა­ზე ცნო­ბი­ლე­ბი არი­ან, რომ­ლე­ბიც ქვეყ­ნის აღმშე­ნებ­ლო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ და ძა­ლი­ან დიდი კვა­ლი და­ტო­ვეს. ესენ იყ­ვნენ – ალექ­სან­დრე ქარ­თვე­ლი, გი­ორ­გი მა­ჩა­ბე­ლი, ჯორჯ კობი და ჯორჯ ბა­ლან­ჩი­ნი. ბა­ლან­ჩინ­მა, მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ამე­რი­კა­ში ბა­ლე­ტი შექ­მნა. ალექ­სან­დრე ქარ­თვე­ლი კი ამე­რი­კის სამ­ხედ­რო ავი­ა­ცი­ის მა­მამ­თავ­რად არის წო­დე­ბუ­ლი, რომ­ლის მფრი­ნა­ვი აპა­რა­ტიც 2025 წლამ­დე ნა­ტოს შე­ი­ა­რა­ღე­ბა­შია და­ტო­ვე­ბუ­ლი. განაგრძეთ