2 სიმბოლო, რომელიც მაგიდაზე 5 თებერვლამდე უნდა გვედოს