ცოლი ურეკავს ქმარს სამსახურში

ცოლმა ქმარს სამსახურში დაურეკა სალაპარაკოდ.

ქმარი: მაპატიე ძვირფასო, მაგრამ დღეს ყელამდე საქმე მაქვს არ მცალია.

ცოლი: ძვირფასო, მე ორი სიახლე მაქვს, კარგი და ცუდი...

ქმარი: კარგი, დრო არ მაქვს და კარგი მითხარი მხოლოდ

ცოლი: ნუ... საერთოდ... უსაფრთხოების ბალიში შენს მანქანაში მუშაობს...